• Zwroty i reklamacje

Jeśli otrzymałeś od nas produkt, który uległ zniszczeniu podczas transportu lub posiada istotne wady, które uniemożliwiają jego użytkowanie albo sprawiają, że nie możesz sie nim w pełni cieszyć NAPISZ DO NAS! Wspólnie rozwiążemy ten problem!

Kontakt w sprawie reklamacji:
biuro@jakatoizba.pl


OGÓLNE WARUNKI REKLAMACJI:

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by specyfikacja zamówienia odpowiadała jego potrzebom.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego przez Sprzedawcę towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
 3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych następuje w formie pisemnej, niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru towaru. 
 4. Zgłaszanie uszkodzeń towarów, powstałych w czasie transportu następuje w formie pisemnej, niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru towaru.
 5. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych następuje w formie pisemnej po odbiorze towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od odebrania towaru.
 6. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć szczegółowy opis wady lub szkody, dokumentację fotograficzną oraz dowód zakupu, wydany przez Sprzedawcę.
 7. Kupujący pokrywa koszt odesłania przedmiotu, w przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty przesyłki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami wysyłki zareklamowanego towaru.
 8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może wymienić towar na wolny od wad lub usunąć wadę w możliwie jak najszybszym terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni albo zwrócić Kupującemu równowartość wadliwego towaru.
 9. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre z nich są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, sprzedający zastosuje działania opisane tylko do towarów noszących zmaniona wadliwych.
 10. Reklamacji nie podlegają przedmioty Sprzedającego na podstawie wady, która została Ujawniona w opisie transakcjiI.

  ZWROTY TOWARU

  Nasz produkt nie spełnia Twoich oczekiwań? Możesz go zwrócić - masz na to 14 dni. NAPISZ DO NAS na biuro@jakatoizba.pl.

  INFORMACJE DOATKOWE W ZAKRESIE ZWROTÓW TOWARU:

  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć do Sprzedającego w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu
  2. Odesłanie przedmiotu może nastąpić maksymalnie w terminie 14 dni od jego otrzymania. 
  3. Przedmiot powinien zostać odesłany w opakowaniu, które uniemożliwia jego uszkodzenie. Kupujący może użyć w tym celu oryginalnego opakowania, w którym otrzymał przedmiot.
  4. Koszt odesłania przedmiotu spoczywa na Kupującym, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nigdzie nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów. Sprzedający zwróci środki przy użyciu takiego samego sposobu, w jaki doszło do zapłaty. Jeśli Kupujący wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy sposób dostawy dostępny w ofercie, Sprzedający nie ma obowiązku zwracać poniesionych, dodatkowych kosztów.
  5. Zwrot środków Kupującemu następuje w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu zwracanego przedmiotu.